X

Fa-Med

FA-MED

De rekening
Onze tijd besteden wij liever aan u. Daarom besteden wij de administratie uit aan specialist Fa-med. Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen van Fa-med. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u rechtstreeks met Fa-med contact opnemen:

Fa-Med
Website: www.notavanfamed.nl
E-mail: callcenter@famed.nl
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 - 18:00 uur.
Telefoon algemene vragen: 0900 - 0885 (€ 0,15 per minuut)
Telefoon duplicaatnota aanvragen: 0900 - 0882 (€ 1,30 per gesprek)

Verzekeringen
U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl.

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN

Algemene betalingsvoorwaarden Fa-med
Het betalingstraject van Fa-med is als volgt:
 • Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
 • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer 62.70.00.800 ten name van Fa-med B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 • Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering die tevens geldt als ingebrekestelling.
 • Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 10 dagen aan ons te voldoen.
 • Indien wij niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van € 37,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.